جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

جدیدترین مطالب :

آموزشی

معرفی شکل های مختلف گزارش مدیریتی و اثر اونا در آزمایش کارکرد کارکنان سازمان 

  گزارش متمرکز (Focus Report) در گزارش متمرکز، کارکرد هر کدوم از کارکنان در مورد وضعیت واقعی هر یک از شاخصای فرایندی که به اونا اختصاص یافته، نشون داده می شه. «وضعیت» این شاخصا، عددیه بیشتر بخوانید...