آموزشی

معرفی شکل های مختلف گزارش مدیریتی و اثر اونا در آزمایش کارکرد کارکنان سازمان 

  گزارش متمرکز (Focus Report) در گزارش متمرکز، کارکرد هر کدوم از کارکنان در مورد وضعیت واقعی هر یک از شاخصای فرایندی که به اونا اختصاص یافته، نشون داده می شه. «وضعیت» این شاخصا، عددیه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

معرفی شکل های مختلف هورمون شادی و رو ه های افزایش اون “

  معمولا هورمونا و انتقال دهندهای عصبی، ازسویی احساسات ما رو متعادل نگه می دارن و ازسویی دیگر تحت اثر سبک زندگی ما و عوامل وابسته بهش قرار دارن. گرچه سبک زندگی افراد و عوامل بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

معرفی شکل های مختلف روش های رهبری و کارکردهای اون 

  با اینکه تئوری «مرد بزرگ» بازم بر تحقیقات رهبری تأثیرگذاره، خیلی از ما تا به حال فهمیده ایم که سازمانای موفق، محصول رهبری توزیعی، جمعی و تکمیلی هستن. اولین قدم واسه تشکیل تیمی موفق، بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

معرفی شکل های مختلف سبکای رهبری؛ سبک رهبری شما کدوم یکه؟ 

    سبکای رهبری لوین در سال ۱۹۳۹، گروهی از محققان به سرپرستی کورت لوین (Kurt Lewin) تحقیقی با هدف شناسایی سبکای مختلف رهبری انجام دادن. در حالی که در تحقیقات دیگر سبکای بیشتری شناسایی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

ساختار سازمانی مشخص می کنه که مشاغل و وظایف در یک سازمان چه جوری دسته بندی، تقسیم بندی و هماهنگ می شن. نوع ساختار سازمانی به نوع سازمان و راه و روش اون در عملیات های اجرایی بستگی داره. بیشتر ساختارهای سازمانی به شکل های سنتی طراحی می شن.

  عناصر کلیدی واسه یک ساختار سازمانی مناسب عبارتند از: تخصص کاری: وظایف بر چه پایه و برحسب کدوم درجه به مشاغل جداگونه طبقه بندی می شن؛ تقسیم بندی کار به بخشای مختلف: بر چه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل