پایان نامه ارشد

c (541)

دانشگاه هنر اصفهان دانشکده هنر ادیان و تمدن ها گروه پژوهش هنر پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری با تاکید ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (542)

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه سوره دانشکده هنر پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد گرافیک عنوان پایان نامه نظری: مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (543)

وزارت علوم وتحقیقات و فنا وری دانشگاه سوره دانشکده هنر پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد هنرهای اسلامی گرایش فلز عنوان پایان نامه ی نظری معرفی تکنیک و بررسی ساختاری طرح و نقش در زیورآلات فلزی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (544)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه سوره پایان‌نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد گرایش طراحی و نقاشی سنتی عنوان پایان‌نامه نظری معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (545)

‌بسم الله الرحمن الرحیم وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري دانشگاه سوره دانشكده هنر پايان نامه تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد تصویر متحرک عنوان پايان نامه نظري مفاهیم نظری و ویژگی‌های ساختاری انیمیشن تعاملی(در ارتباط ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (547)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه سوره دانشکده هنر پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی عنوان پایان نامه نظری ملاک‌های مشروعیت و مقبولیت تئاتر در جامعة ایرانی در فاصله سال‌های (۱۲۶۰-۱۳۰۰ شمسی) ادامه مطلب…

By 92, ago